Skip to main content

Công cụ hỗ trợ cho cộng đồng khởi nghiệp Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Khởi nghiệp kinh doanh đánh máy văn bản thuê.

1. Tên ý tưởng: Khởi nghiệp kinh doanh đánh máy văn bản thuê.
2. Đăng bởi: Nguyễn Việt Dũng
3. Đăng ngày: Thứ sáu - 18/08/2017 02:47
4. Lĩnh vực: Dịch vụ
5. Vùng địa lý: Toàn quốc
6. Mô tả ý tưởng:

Khởi nghiệp kinh doanh đánh máy văn bản thuê

Ý tưởng khác: