Skip to main content

Công cụ hỗ trợ cho cộng đồng khởi nghiệp Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Kinh doanh dịch vụ, giải trí cho sinh viên

1. Tên ý tưởng: Kinh doanh dịch vụ, giải trí cho sinh viên
2. Đăng bởi:
3. Đăng ngày: Chủ nhật - 22/05/2016 23:42
4. Lĩnh vực: Ý tưởng khác
5. Vùng địa lý: TP. HCM
6. Mô tả ý tưởng:

Kinh doanh dịch vụ, giải trí cho sinh viên hoặc loại hình khác có thu nhập cao. Vị trí kinh doanh đối diện Khu Ký túc xá sinh viên các trường đại học, cao đẳng
Yêu cầu: 
- ý tưởng mới, chưa hoặc rất ít nhà đầu tư đã đầu tư.
- ý tưởng kinh doanh khó sao chép (ví dụ phải có kỹ thuật hoặc chuyên môn trong lĩnh vực mới có thể làm tốt chứ không phải như kinh doanh karaoke hoặc bi da, ca phê kết hợp sách.... (những loại hình này thì rất dễ sao chép)


 

Ý tưởng khác: