Skip to main content

Công cụ hỗ trợ cho cộng đồng khởi nghiệp Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Kinh doanh hosting

1. Tên ý tưởng: Kinh doanh hosting
2. Đăng bởi: Nguyễn Việt Dũng
3. Đăng ngày: Thứ tư - 18/07/2018 23:17
4. Lĩnh vực: Công nghệ thông tin và truyền thông
5. Vùng địa lý: Toàn quốc
6. Mô tả ý tưởng:

Hiện nay internet phát triển nhu cầu sử dụng cao hơn việc lưu trữ dữ liệu cần thiết hơn, dịch vụ thuê hosting được quan tâm bởi máy tính luôn có địa chỉ IP cố định, việc truy cập internet khó khăn hơn. Kinh doanh Hosting phù hợp với các trung tâm đào tạo SEO, thiết kế web làm đại lý bán lẻ máy chủ web cho người dùng.

Ý tưởng khác: