Skip to main content

Công cụ hỗ trợ cho cộng đồng khởi nghiệp Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Kinh doanh máy và thiết bị điều trị y học

1. Tên ý tưởng: Kinh doanh máy và thiết bị điều trị y học
2. Đăng bởi: Nguyễn Việt Dũng
3. Đăng ngày: Thứ năm - 19/07/2018 22:25
4. Lĩnh vực: Y tế
5. Vùng địa lý: Toàn quốc
6. Mô tả ý tưởng:

Nhu cầu khám chữa bệnh ngày tăng cao, hơn nữa những trang thiết bị y tế ở Việt Nam chưa đáp ứng được nhu cầu, ngoài ra có quá ít trang thiết bị công nghệ hiện đại, do vậy chi phí cho mỗi lần sử dụng các dịch vụ cao cấp này đều cao. Nếu có nhiều người kinh doanh máy móc y tế hiện đại, giá dịch vụ chắc chắn sẽ giảm, thực tế đó gợi mở cho những nhà đầu tư chúng ta rằng thị trường vẫn còn mở.

Thương thảo hợp đồng tiêu thụ, nhập máy móc-trang thiết bị y học hiện đại là những việc chúng ta nên bắt đầu ngay từ khi này để có một vị trí đứng trong thị trường 10 năm tới.

Ý tưởng khác: