Skip to main content

Công cụ hỗ trợ cho cộng đồng khởi nghiệp Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Kinh doanh ở nông thôn bằng cách nuôi con lừa hoặc dê

1. Tên ý tưởng: Kinh doanh ở nông thôn bằng cách nuôi con lừa hoặc dê
2. Đăng bởi: Nguyễn Việt Dũng
3. Đăng ngày: Chủ nhật - 06/08/2017 10:24
4. Lĩnh vực: Kinh doanh, giải trí, du lịch
5. Vùng địa lý: Toàn quốc
6. Mô tả ý tưởng:

Lừa và Dê là những loại thực phẩm mới trên thị trường hiện nay, đặc biệt chúng có giá bán rất cao, hơn nữa thịt lừa còn có khả năng chữa một số bệnh, do vậy việc nuôi lừa hoặc dê thịt rất có tiềm năm phát triển. Hãy quảng cáo tác dụng của các loại thịt mới mẻ này để thu hút người dân đến mua.

Ý tưởng khác: