Skip to main content

Công cụ hỗ trợ cho cộng đồng khởi nghiệp Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Mẫu thử nghiệm cho phim truyện Việt Nam trong lòng khán giả!

1. Tên ý tưởng: Mẫu thử nghiệm cho phim truyện Việt Nam trong lòng khán giả!
2. Đăng bởi:
3. Đăng ngày: Thứ tư - 28/09/2016 08:46
4. Lĩnh vực: Văn hóa nghệ thuật
5. Vùng địa lý: TP. HCM
6. Mô tả ý tưởng:

Có một ý tưởng đã có từ rất lâu mà tôi âm thầm suy nghĩ và trăn trở: “ Phim Việt Nam đã có một vị trí nào trong lòng công chúng ? khi mà một thực tế trên thị trường phim ảnh Việt Nam, phim Việt Nam chỉ luôn núp bóng bởi các phim Tây, phim Hoa, phim Hàn’’. Ý tưởng của tôi sẽ giải quyết được vấn đề đó, một vấn đề mà tôi cho là ngay cả các nhà làm phim, các nhà quản lý văn hoá cũng đang hết sức thiết cần.

Ý tưởng khác: