Skip to main content

Công cụ hỗ trợ cho cộng đồng khởi nghiệp Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Máy tính không màn hình

1. Tên ý tưởng: Máy tính không màn hình
2. Đăng bởi:
3. Đăng ngày: Thứ ba - 27/09/2016 11:35
4. Lĩnh vực: Công nghệ thông tin và truyền thông
5. Vùng địa lý: Hà Nội
6. Mô tả ý tưởng:
Máy tính chỉ như một bàn phím laptop bình thường nhưng không có màn hình gập vào. Điều này giảm thiểu cân nặng, tiết kiệm chi phí sản xuất, nguyên liệu cũng như hỏng hóc màn hình do gập nhiều hoặc va chạm...
 Tuy nhiên điều này còn phải do các nhà lập trình cũng như kỹ sư tin học, công nghệ mới làm ra được. Tuy nhiên đây là ý tưởng đột phá và táo bạo. Tin chắc là sẽ được mọi người hưởng ứng.
Cụ thể thế nào khi có người mua, tôi mới trình bày.

Ý tưởng khác: