Skip to main content

Công cụ hỗ trợ cho cộng đồng khởi nghiệp Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Mở 1 kênh truyền hình

1. Tên ý tưởng: Mở 1 kênh truyền hình
2. Đăng bởi: admin
3. Đăng ngày: Thứ sáu - 23/09/2016 05:16
4. Lĩnh vực: Viễn thông
5. Vùng địa lý: TP. HCM
6. Mô tả ý tưởng:

Ý tưởng mở 1 kênh truyền hình mong được hợp tác với những công ty quan tâm về lĩnh vực truyền hình hoặc truyền thông...kênh truyền hình chuyên về một lĩnh vực chuyên biệt có khả năng cạnh tranh,nổi tiếng như những kênh truyền hình lớn hiện nay,và đặc biệt có khả năng thu hồi vốn nhanh chóng,phát triển lợi nhuận lâu dài .Tôi mong hợp tác với những công ty quan tâm,có khả năng đầu tư cùng hợp tác dự án này .TÊN kênh truyền hình do tôi và công ty hợp tác quyết định.

Ý tưởng khác: