Skip to main content

Công cụ hỗ trợ cho cộng đồng khởi nghiệp Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Mô hình nông trại tại đô thị

1. Tên ý tưởng: Mô hình nông trại tại đô thị
2. Đăng bởi: Nguyễn Việt Dũng
3. Đăng ngày: Thứ bảy - 28/07/2018 22:17
4. Lĩnh vực: Nông - Lâm - Ngư nghiệp
5. Vùng địa lý: Toàn quốc
6. Mô tả ý tưởng:

Một mô hình hay và thú vị của người dân Mỹ sống ở đô thị, khái niệm " NÔNG NGHIỆP - LÁNG GIẾNG" khá hay và thực tế. "Nông nghiệp - láng giềng" là các gia đình trong một vùng cùng làm nông với nhau. Đối tượng hướng đến là những người trẻ, những người quan tâm tới sức khỏe. Họ ưu tiên sản xuất tươi ngon cho địa phương

Ý tưởng khác: