Skip to main content

Công cụ hỗ trợ cho cộng đồng khởi nghiệp Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Mở studio in ấn

1. Tên ý tưởng: Mở studio in ấn
2. Đăng bởi: Nguyễn Việt Dũng
3. Đăng ngày: Thứ sáu - 18/05/2018 15:46
4. Lĩnh vực: Kinh doanh, giải trí, du lịch
5. Vùng địa lý: Toàn quốc
6. Mô tả ý tưởng:

Bạn có thể mở một studio in ấn, nơi bạn chuyển các thiết kế của bạn vào bất cứ điều gì từ áp phích đến quần áo.

Ý tưởng khác: