Skip to main content

Công cụ hỗ trợ cho cộng đồng khởi nghiệp Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Mở tiệm photocopy

1. Tên ý tưởng: Mở tiệm photocopy
2. Đăng bởi: Nguyễn Việt Dũng
3. Đăng ngày: Thứ tư - 31/10/2018 23:05
4. Lĩnh vực: Kinh doanh, giải trí, du lịch
5. Vùng địa lý: Toàn quốc
6. Mô tả ý tưởng:

Mở tiệm photocopy sẽ không phải lo vấn đề ế khách nếu bạn chọn được những địa điểm tốt ở gần khu vực trường học, hoặc nơi tập trung nhiều văn phong. Với số vốn 50 triệu đủ để đầu tư cho tiệm photocopy.

Bạn thuê mặt bằng ban đầu với chi phí từ 10-15 triệu. Nếu kinh doanh thuận lợi, sau khi trừ tất cả chi phí bạn có thể thu lãi khoảng 10 triệu đồng mỗi tháng. Ngoài ra, bạn có thể bán thêm văn phòng phẩm để tăng thêm doanh thu.

Ý tưởng khác: