Skip to main content

Công cụ hỗ trợ cho cộng đồng khởi nghiệp Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Một ý tưởng kinh doanh có ý nghĩa cho cộng đồng, cơ hội phát triển lớn

1. Tên ý tưởng: Một ý tưởng kinh doanh có ý nghĩa cho cộng đồng, cơ hội phát triển lớn
2. Đăng bởi:
3. Đăng ngày: Thứ ba - 27/09/2016 05:17
4. Lĩnh vực: Kinh doanh, giải trí, du lịch
5. Vùng địa lý: Bắc Ninh
6. Mô tả ý tưởng:
Dự án Ngũ Hành Heathcare
Dù tin hay không tin thì triết học phương Đông, đặc biệt là học thuyết về Ngũ hành vẫn có một chổ đứng nhất định suốt hàng ngàn năm qua ở các nước như Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản. Chúng ta không thể khẳng định rằng các hành Kim Mộc Thuỷ Hoả Thổ cấu tạo ra vạn vật nhưng ít nhất chúng cũng có ảnh hưởng đến cuộc sống của mỗi cá nhân và thậm chí có thể mang đến thành công cho người biết sử dụng.
Tuy nhiên hiện nay, nhiều người đã biến Ngũ hành trở thành một khái niệm mê tín, trục lợi bất chính và không mang lại bất cứ lợi ích gì cho cộng đồng. Xuất phát từ thực tế đó, tôi đã lên một ý tưởng về một không gian, một hệ thống ứng dụng Ngũ hành vào cuộc sống khoá học và đại chúng.
Ý tưởng của tôi là xây dựng những quán cafe (cỡ nhỏ) trong giai đoạn đầu và tương lai là các khu nghĩ dưỡng (cỡ lớn) với cách bố trí các khu vực phù hợp với ngũ hành kết hợp tư vấn cho khách hàng.
Vì sao tôi tin dự án này có thể thành công?
Với sự phổ biến nhiều năm qua của các môn triết học phương Đông, biết được nhu cầu cải thiện cuộc sống của một bộ phận không nhỏ người Việt Nam hiện nay. Sự bùng nổ ứng dụng Phong thuỷ vào cuộc sống và mọi người đang thực sự cần những nơi tư vấn những gì thực sự có ích cho họ. Yếu tố Tâm linh trong cuộc sống ngày càng đóng vai trò lớn.
Hiện tại tôi có gì?
Có kiến thức về cách bài trí, cách áp dụng ngũ hành trong cuộc sống, có thể tư vấn những kiến thức này một cách có khoa học cho khách hàng và hoàn toàn không phổ biến các yếu tố mê tín. Có thể hướng dẫn xây dựng một đội ngũ tư vấn, thực hiện các chiến dịch truyền thông.
Mong muốn về những người cộng tác:
Là người thực sự hiểu được tiềm năng phát triển của dự án
Là người có thể quản lý dự án theo một cách khoa học và luôn vì lợi ích của cộng đồng, người Việt
Mọi người có hứng thú về dự án này có thể nhắn tin. 

Ý tưởng khác: