Skip to main content

Công cụ hỗ trợ cho cộng đồng khởi nghiệp Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Nhà dân rẻ tiền

1. Tên ý tưởng: Nhà dân rẻ tiền
2. Đăng bởi:
3. Đăng ngày: Chủ nhật - 25/09/2016 22:42
4. Lĩnh vực: Ý tưởng khác
5. Vùng địa lý: Phú Thọ
6. Mô tả ý tưởng:

Hiện nhu cầu nhà rất cần thiết cho nhiều người dân ở vùng quê. Với y tưởng làm nhà dân chỉ bằng 1 nửa chi phí nhà hiện tại. Tôi mong ai có nhu cầu thì cùng làm cùng

Ý tưởng khác: