Skip to main content

Cơ sở dữ liệu cho cộng đồng khởi nghiệp Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Nhà Máy Điện Gió Chi Phí ThẤp (Low Cost Wind Power Plant)

1. Tên ý tưởng: Nhà Máy Điện Gió Chi Phí ThẤp (Low Cost Wind Power Plant)
2. Đăng bởi:
3. Đăng ngày: Chủ nhật - 25/09/2016 05:14
4. Lĩnh vực: Điện - Điện tử
5. Vùng địa lý: TP. HCM
6. Mô tả ý tưởng:
Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với năng lượng tái tạo với giá phải chăng trên thế giới

In order to meet increasing demand on renewable energy at affordable costs around the world

Cần tìm nhà đầu tư cộng tác triển khai một hệ thống mẫu và nhà máy điện gió, với hệ thống thu hoạch năng lượng gió kiểu mới.

We are looking for investors, who are interested in power sector, to make a prototype, then set up, and operate a wind power plant

Năng lượng gió sẽ được khai thác ở tầm cao từ 500 mét đến 1000 mét, nơi có sức gió mạnh và ổn định 24/7, suốt cả năm có mật độ năng lượng gió cao, có thể thu hoạch từ 0.8 đến 1 KW/m2

Wind energy will be harvest at 500 meters to 1000 meters of altitude, where wind speed is fast and consistent 24/7 throughout the year Wind power density is around 0.8 to 1.0 KW per square meters Nhà Máy Điện Gió Chi Phí ThẤp (Low Cost Wind Power Plant)

Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với năng lượng tái tạo với giá phải chăng trên thế giới
In order to meet increasing demand on renewable energy at affordable costs around the world
 Cần tìm nhà đầu tư cộng tác triển khai một hệ thống mẫu và nhà máy điện gió, với hệ thống thu hoạch năng lượng gió kiểu mới.
We are looking for investors, who are interested in power sector, to make a prototype, then set up, and operate a wind power plant
Năng lượng gió sẽ được khai thác ở tầm cao từ 500 mét đến 1000 mét, nơi có sức gió mạnh và ổn định 24/7, suốt cả năm có mật độ năng lượng gió cao, có thể thu hoạch từ 0.8 đến 1 KW/m2
Wind energy will be harvest at 500 meters to 1000 meters of altitude, where wind speed is fast and consistent 24/7 throughout the year Wind power density is around 0.8 to 1.0 KW per square meters
Đặc điểm hệ thống: Features
·         Gồm các máy phát điện nhỏ gọn được chế riêng cho hệ thống, dùng nam châm gốm và/hoặc có thêm cơ cấu nâng và cố định stator bằng từ tính và Hệ thống thu hoạch sức gió bằng thiết bị bay (The wind power system includes small, but powerful generators, special made for this system. The generator useceramic magnets and/or equipped with levitating system to fixed the stator in place and reduce friction) and  soaring devices are included as well.
·         Máy phát điện có hiệu suất cao, nhưng nhỏ gọn, moment quay rất nhẹ, không bị giật khi khởi động (no cogging) có thể phát điện ở tốc độ quay thấp,  rẽ tiền, có thể chế tạo hoàn toàn bằng các vật liệu có sẵn tại Việt Nam (The small but powerful generators get a high power capacity in comparison to its size, low start torque, no cogging, and are able to reach rated power at low rotation per minute. Generators can be made in Vietnam by available materials at affordable price)
·         Hệ thống thu hoạch sức gió bằng thiết bị nâng đơn giãn và hiệu quả hiệu suất khai thác năng lượng gió 99% so với công suất thiết kế Hoạt động ngay cả khi trời mưa bão Cơ cấu điều khiển tự động The soaring device is very simple and low costs that can capture wind energy up to 99% of its designed capacity. Quick return on investment, within three years be able to operate under raining or storms
·         Chi phí cả hệ thống thấp,  chỉ bằng một nữa so với hệ thống điện gió dạng cánh quạt thu hồi vốn nhanh trong vòng 3 năm có khả năng mở rộng theo modun Low capital, but high return Only haft of that of wind turbine, but three years return on investment.
·         Dễ bảo trì với chi phí thấp (Ease of maintenance at low costs)

Ý tưởng khác: