Skip to main content

Công cụ hỗ trợ cho cộng đồng khởi nghiệp Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Nhiếp ảnh gia

1. Tên ý tưởng: Nhiếp ảnh gia
2. Đăng bởi: Nguyễn Việt Dũng
3. Đăng ngày: Thứ sáu - 18/05/2018 15:24
4. Lĩnh vực: Văn hóa nghệ thuật
5. Vùng địa lý: Toàn quốc
6. Mô tả ý tưởng:

Nếu nhiếp ảnh là phương tiện của bạn lựa chọn, bạn cũng có thể kinh doanh in ra những bức ảnh của bạn và bán chúng cho khách hàng.

Ý tưởng khác: