Skip to main content

Công cụ hỗ trợ cho cộng đồng khởi nghiệp Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Nuôi gà sạch, trồng rau hữu cơ

1. Tên ý tưởng: Nuôi gà sạch, trồng rau hữu cơ
2. Đăng bởi: Nguyễn Việt Dũng
3. Đăng ngày: Thứ tư - 31/10/2018 22:58
4. Lĩnh vực: Nông - Lâm - Ngư nghiệp
5. Vùng địa lý: Toàn quốc
6. Mô tả ý tưởng:

Đừng nhìn cái nghề có vẻ “nông dân” này mà chê nhé, nếu bạn chăm chỉ cộng với giữ uy tín thì không bao giờ sợ thiếu khách. Thực phẩm bẩn đang là nỗi đau lớn của xã hội, trong khi đó nguồn cung có uy tín lại quá ít, mảnh đất này còn rộng bao la cho bạn phát triển. Nên nhớ phải “sạch” thật sự thì giá cả có cao khách hàng vẫn chấp nhận được. Nếu bạn ở thành phố không có đất thì có thể ra các vùng ngoại thành thuê đất của người dân và chịu khó cày sâu cuốc bẫm thì thu nhập có thể ổn định tốt.

Ý tưởng khác: