Skip to main content

Công cụ hỗ trợ cho cộng đồng khởi nghiệp Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Phát triển phần mềm quản lý nhân viên cho công ty vừa & nhỏ

1. Tên ý tưởng: Phát triển phần mềm quản lý nhân viên cho công ty vừa & nhỏ
2. Đăng bởi:
3. Đăng ngày: Thứ ba - 27/09/2016 11:34
4. Lĩnh vực: Công nghệ thông tin và truyền thông
5. Vùng địa lý: TP. HCM
6. Mô tả ý tưởng:

Chương trình gồm quản lý & chấm công & tính lương cho công ty theo qui định hiện hành của luật lao động.

Ý tưởng khác: