Skip to main content

Công cụ hỗ trợ cho cộng đồng khởi nghiệp Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Quản trị website

1. Tên ý tưởng: Quản trị website
2. Đăng bởi: Nguyễn Việt Dũng
3. Đăng ngày: Thứ ba - 17/07/2018 14:57
4. Lĩnh vực: Công nghệ thông tin và truyền thông
5. Vùng địa lý: Toàn quốc
6. Mô tả ý tưởng:

Rất nhiều cá nhân/tổ chức có website bị... đóng bụi. Không phải họ không muốn web đẹp và cập nhật, chỉ là họ không có thời gian và cũng... không biết phải post gì lên web 

Một dịch vụ quản trị website bao gồm các công việc sau sẽ hoàn hảo cho họ:

- Đăng bài thường xuyên lên web

- Bảo trì web

- Quảng bá web

- Thay đổi giao diện định kỳ

...​

Giá cả: 5 – 10 triệu đồng/website (Ồ, không tệ chứ)

 

Ý tưởng khác: