Skip to main content

Công cụ hỗ trợ cho cộng đồng khởi nghiệp Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Quảng cáo rượu Bailey

1. Tên ý tưởng: Quảng cáo rượu Bailey
2. Đăng bởi:
3. Đăng ngày: Thứ hai - 26/09/2016 21:31
4. Lĩnh vực: Ý tưởng khác
5. Vùng địa lý: TP. HCM
6. Mô tả ý tưởng:

Có cốt truyện rõ ràng, có liên quan đến bức tranh nàng Mona Lisa, và đòi hỏi kĩ xảo khi dựng phim.

Ý tưởng khác: