Skip to main content

Công cụ hỗ trợ cho cộng đồng khởi nghiệp Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Rối rắm các loại trụ, mạng nhện trên hè phố!

1. Tên ý tưởng: Rối rắm các loại trụ, mạng nhện trên hè phố!
2. Đăng bởi:
3. Đăng ngày: Chủ nhật - 25/09/2016 21:33
4. Lĩnh vực: Ý tưởng khác
5. Vùng địa lý: Bình Dương
6. Mô tả ý tưởng:

Có lẽ đã đến lúc cần chỉnh trang lại hè phố, lề đường của chúng ta.

 Hè phố, lề đường của chúng ta hiện nay rối rắm các loại trụ, mạng nhện các đường dây điện, điện thoại,...nó vừa mất mĩ quan, vừa không an toàn, cản trở tầm nhìn giao thông và đồng thời các loại trụ cũng là nơi tạo cơ hội các loại quảng cáo vô tội vạ và các loại tệ nạn khác.

 Rất cần thiết phải giải phóng lề đường, hè phố để không còn các loại trụ, các loại dây giăng mắc trên các nẻo đường. Chúng ta không đủ điều kiện và kinh phí để đưa tất cả các loại dây vào đường ống chôn xuống mặt đất để không gian lề đường thông thoáng thì chúng ta hãy đưa tất cả ra dải phân cách ở giữa các con đường. Trên lề đường không còn trụ đèn chiếu sáng, không trụ điện, điện thoại, không các loại dây treo lơ lửng.

 Vấn đề đưa trụ điện ra dải phân cách là không mới, tích hợp đèn chiếu sáng lên trụ điện và chỉ có lưới điện trên trụ còn các loại cáp viễn thông sẽ được sắp xếp trong một hộp dài dọc theo dải phân cách, không có phép giăng mắc lên trụ bất kể thứ gì như hiện nay.

 Nếu sắp xếp như vậy thì trên trụ điện dọc theo dải phân cách chỉ còn lưới điện trên cao, trụ tích hợp luôn đèn chiếu sáng. Còn tất cả các loại cáp viễn thông được đặt gọn gàng trong hộp sát dải phân cách. Các loại cáp đến các ngã tư, ngã rẻ thì thiết kế hộp cáp vượt trên cao, thiết kế hộp cáp vượt đường không khó và rất mĩ quan nếu tạo hình chuẩn. Khi làm được điều này sẽ hạn chế các đơn vị đào đường chôn cáp. Không cho phép treo bất cứ thứ gì trên trụ, dải phân cách sẽ rât thoáng tầm nhìn giao thông, vẫn bảo đảm được an toàn lưới điện, cáp viễn thông không bị ảnh hưởng, đèn chiếu sáng ở dãi phân cách hiệu quả hơn vì không có những vật che chắn như trên lề đường.

 Nếu chỉnh trang được như vậy thì hè phố, lề đường của chúng ta sẽ rất thoáng, rất an toàn, các biển báo giao thông không bị che khuất tầm nhìn và đường phố sẽ tự nhiên rất mĩ quan vì không còn các loại trụ, các loại mạng nhện.

 Theo bạn, đã đến lúc cần chỉnh trang hè phố, lề đường của chúng ta hay chưa? Rất mong được các thành phố quan tâm trong việc chỉnh trang đô thị để lề thông, hè thoáng.

Ý tưởng khác: