Skip to main content

Công cụ hỗ trợ cho cộng đồng khởi nghiệp Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Siêu thị người già

1. Tên ý tưởng: Siêu thị người già
2. Đăng bởi: Nguyễn Việt Dũng
3. Đăng ngày: Thứ tư - 16/05/2018 14:11
4. Lĩnh vực: Kinh doanh, giải trí, du lịch
5. Vùng địa lý: Toàn quốc
6. Mô tả ý tưởng:

Mở cửa bước vào một siêu thị nào đó, tầm mắt của bạn sẽ gặp ngay những hàng dài các sản phẩm dinh dưỡng cho mẹ và bé. Tuy nhiên, những kệ hàng như vậy dành cho người già gần như là không có. Rất nhiều người cảm thấy quá khó để tìm được các sản phẩm đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng cho bố mẹ của mình.

Chính vì vậy, kinh doanh siêu thị người già sẽ là một ý tưởng tuyệt vời dành cho bạn.

Ý tưởng khác: