Skip to main content

Công cụ hỗ trợ cho cộng đồng khởi nghiệp Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Tang hoa & qua xuyen Viet - Khong con la y tuong, moi hop tac !

1. Tên ý tưởng: Tang hoa & qua xuyen Viet - Khong con la y tuong, moi hop tac !
2. Đăng bởi:
3. Đăng ngày: Thứ sáu - 20/05/2016 14:59
4. Lĩnh vực: Kinh doanh, giải trí, du lịch
5. Vùng địa lý: Đà Nẵng
6. Mô tả ý tưởng:

Ban nao dang la sinh vien hoac la bat cu ca nhan, to chuc nao co kha nang cung cap nguon hoa va mot so loai qua khac ma gia cuc ki phai chang thi xin lien he voi toi. .Xin cam on !

Ý tưởng khác: