Skip to main content

Công cụ hỗ trợ cho cộng đồng khởi nghiệp Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Tạo trang web cho các thành viên

1. Tên ý tưởng: Tạo trang web cho các thành viên
2. Đăng bởi: Nguyễn Việt Dũng
3. Đăng ngày: Chủ nhật - 22/07/2018 23:27
4. Lĩnh vực: Công nghệ thông tin và truyền thông
5. Vùng địa lý: Toàn quốc
6. Mô tả ý tưởng:

Bạn cũng có thể kiếm được một khoản thu nhập bằng cách bắt đầu một blog về một chủ đề cụ thể và sau đó cung cấp tài khoản thành viên của trang web của bạn mà mọi người có thể truy cập và trả phí thường xuyên.

Ý tưởng khác: