Skip to main content

Công cụ hỗ trợ cho cộng đồng khởi nghiệp Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Thiết kế áo phông

1. Tên ý tưởng: Thiết kế áo phông
2. Đăng bởi: Nguyễn Việt Dũng
3. Đăng ngày: Thứ sáu - 18/05/2018 14:19
4. Lĩnh vực: Quảng cáo
5. Vùng địa lý: Toàn quốc
6. Mô tả ý tưởng:

Các nền tảng trực tuyến như Redbubble và CafePress làm cho các doanh nhân vô cùng dễ dàng để thêm thiết kế cho áo phông và các sản phẩm tương tự và sau đó bán cho khách hàng trực tuyến.

Ý tưởng khác: