Skip to main content

Công cụ hỗ trợ cho cộng đồng khởi nghiệp Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Thông tin cho du khách thông qua tin nhắn ĐTDĐ

1. Tên ý tưởng: Thông tin cho du khách thông qua tin nhắn ĐTDĐ
2. Đăng bởi:
3. Đăng ngày: Thứ ba - 27/09/2016 23:09
4. Lĩnh vực: Viễn thông
5. Vùng địa lý: Thừa Thiên Huế
6. Mô tả ý tưởng:

Một phần mềm bản đồ hướng dẫn du khách tham quan giành cho các nhà khai thác dịch vụ điện thoại di động.

 

Ý tưởng khác: