Skip to main content

Công cụ hỗ trợ cho cộng đồng khởi nghiệp Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Tìm nhà đầu tư cho dự án Trung tâm thiết kế và chuyển giao chương trình truyền hình.

1. Tên ý tưởng: Tìm nhà đầu tư cho dự án Trung tâm thiết kế và chuyển giao chương trình truyền hình.
2. Đăng bởi:
3. Đăng ngày: Thứ hai - 26/09/2016 00:17
4. Lĩnh vực: Ý tưởng khác
5. Vùng địa lý: TP. HCM
6. Mô tả ý tưởng:

Xây dựng ý tưởng các chương trình truyền hình có sẵn và theo yêu cầu của nhà sản xuất. 

Ý tưởng khác: