Skip to main content

Công cụ hỗ trợ cho cộng đồng khởi nghiệp Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Tư vấn kinh doanh đồ handmade

1. Tên ý tưởng: Tư vấn kinh doanh đồ handmade
2. Đăng bởi: Nguyễn Việt Dũng
3. Đăng ngày: Thứ sáu - 18/05/2018 15:44
4. Lĩnh vực: Dịch vụ
5. Vùng địa lý: Toàn quốc
6. Mô tả ý tưởng:

Bạn có thể cung cấp dịch vụ cá nhân hơn với các chủ kinh doanh đồ handmade khác như một nhà tư vấn chuyên về kinh doanh đồ handmade.

Ý tưởng khác: