Skip to main content

Công cụ hỗ trợ cho cộng đồng khởi nghiệp Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Website quản lý sự kiện, kinh doanh sự kiện

1. Tên ý tưởng: Website quản lý sự kiện, kinh doanh sự kiện
2. Đăng bởi:
3. Đăng ngày: Thứ ba - 27/09/2016 00:31
4. Lĩnh vực: Công nghệ thông tin và truyền thông
5. Vùng địa lý: Đà Nẵng
6. Mô tả ý tưởng:

Website giúp người dùng đăng tin sự kiện, quảng bá sự kiện một cách nhanh chóng đến tất cả mọi người chỉ với vài thao tác đơn giản.
Website giúp cho nhà đầu tư thu được lợi nhuận từ các sự kiện do người dùng tạo ra.
Liên hệ với tác giả ý tưởng, xin gọi BQT: 08. 2217 0483 (Giờ hành chính).

Ý tưởng khác: