Skip to main content

Công cụ hỗ trợ cho cộng đồng khởi nghiệp Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Workshop thủ công

1. Tên ý tưởng: Workshop thủ công
2. Đăng bởi: Nguyễn Việt Dũng
3. Đăng ngày: Thứ sáu - 18/05/2018 15:41
4. Lĩnh vực: Thủ công mỹ nghệ
5. Vùng địa lý: Toàn quốc
6. Mô tả ý tưởng:

Đối với những người muốn dạy các kỹ năng thủ công của mình cho người khác, bạn có thể bắt đầu các workshop tại địa phương hoặc trực tuyến của riêng bạn mà bạn dạy các kỹ năng cụ thể và lấy phí nhập học.

Ý tưởng khác: