Skip to main content

Công cụ hỗ trợ cho cộng đồng khởi nghiệp Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội thảo Khoa học Giáo dục và Công nghệ CEST 2017- Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt- Hàn

Thứ ba - 13/06/2017 09:57     In bài viết

Hội thảo Khoa học Giáo dục và Công nghệ (Conference on Education Sciences and Technologies – CEST) là diễn đàn giao lưu, chia sẻ và thảo luận các vấn đề nghiên cứu có tính thời sự và công bố các công trình nghiên cứu của các giảng viên, nhà khoa học và sinh viên nhằm tạo tiền đề đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác giữa ba trường trong công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học.

1. Đơn vị tổ chức:

- Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin Hữu nghị Việt-Hàn

- Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế

- Trường Cao đẳng Sư phạm Huế

2. Thời gian: 14-15 tháng 7 năm 2017

3. Địa điểm: Trường cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt - Hàn, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Link sự kiện: http://www.viethanit.edu.vn/cest-2017/

Các bài viết khác