Skip to main content

Công cụ hỗ trợ cho cộng đồng khởi nghiệp Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội thảo Khoa học quốc gia ATiGB lần thứ 4 – The 4th ATiGB 2018 tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng

Thứ hai - 25/06/2018 23:35     In bài viết

Ngày nay khi đầu tư, xây dựng các công trình phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chúng ta đã và đang áp dụng những tiến bộ khoa học, những công nghệ mới và hiện đại phù hợp với điều kiện thực tế của đất nước. Các giải pháp công nghệ đều hướng tới mục tiêu cuối cùng là công trình xanh, cụ thể: tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải các khí CO2, CFC, sử dụng các loại vật liệu thân thiện môi trường, các giải pháp qui hoạch, xây dựng xanh… 

So với Hội nghị Khoa học ATiGB lần thứ nhất, số lượng và chất lượng của các bài báo tham gia Hội thảo Khoa học quốc gia ATiGB lần thứ Ba – The 3rd ATiGB 2017 đã tăng lên rõ rệt. Các bài báo tham gia hội thảo được công bố trong 3 số đặc biệt của Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng (trong đó có 1 số tiếng Anh). Đặc biệt, Hội thảo còn có sự tham gia báo cáo của các Giáo sư đến từ Đại học Okayama – Nhật Bản. Tiếp nối thành công của Hội thảo Khoa học quốc gia ATiGB lần thứ Ba - The 3rd ATiGB 2017, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng tổ chức Hội thảo Khoa học quốc gia ATiGB lần thứ Tư – The 4th ATiGB 2018. Đây là cơ hội để các Nhà khoa học và các Chuyên gia trong lĩnh vực phát triển xanh ở Việt Nam có thể trao đổi, trình bày các kết quả nghiên cứu, các kinh nghiệm trong thực tế, các yêu cầu và đòi hỏi trong chiến lược xây dựng và phát triển xanh, qua đó tìm được tiếng nói chung, các giải pháp hữu hiệu phù hợp với điều kiện thực tế, góp phần vào sự nghiệp phát triển bền vững của đất nước.

Đơn vị tổ chức: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng.

Thời gian: Ngày 9 -10 tháng 11 năm 2018.

Thông tin chi tiết về Hội thảo xem tại đường link: http://atigb2018.ute.udn.vn

Nguồn:ute.udn.vn

Các bài viết khác