Skip to main content

Công cụ hỗ trợ cho cộng đồng khởi nghiệp Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Ban xúc tiến và hỗ trợ đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc

Loại hình tổ chức:
Tỉnh thành:
Cập nhật: 02/10/2016
In bài viết

I. Thông tin chung

Tên cơ quan/tổ chức Ban xúc tiến và hỗ trợ đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc
Cập nhât thông tin 02/10/2016
Loại hình tổ chức
Tỉnh thành
Địa chỉ trụ sở chính Số 38-40 đường Nguyễn Trãi, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
Email ipa@vinhphuc.gov.vn, ipa@ipavinhphuc.vn
Phone (+84).211.3.616.618
Fax (+84). 211.3.616.018
Website http://www.ipavinhphuc.vn
Mã số tổ chức 1889/QĐ-UBND (Số Giấy chứng nhận đăng ký)
Ngày cấp 02/10/2016
Cơ quan cấp UBND tỉnh Vĩnh Phúc

II. Lĩnh vực hoạt động

Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc (IPA Vinh Phuc) là cơ quan Thường trực của Ban chỉ đạo Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh, chịu sự chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh và sự quản lý hành chính của Văn phòng UBND tỉnh.

Ban có chức năng tham mưu, giúp Ban chỉ đạo tổ chức thực hiện các hoạt động xúc tiến, hỗ trợ, thu hút đầu tư trực tiếp trong và ngoài nước vào địa bàn tỉnh. Là đầu mối tiếp xúc, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết một số thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa liên thông”. Tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ hỗ trợ đầu tư trong suốt quá trình dự án hoạt động.

Ban là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản theo quy định của pháp luật.

Trụ sở của Ban đặt tại Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Phúc, địa chỉ: số 38 – 40 đường Nguyễn Trãi, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Xúc tiến, cải thiện môi trường đầu tư:

a) Chủ trì, giúp Ban chỉ đạo, UBND tỉnh xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn về xúc tiến, hỗ trợ đầu tư.

b) Phối hợp, nghiên cứu giúp Ban chỉ đạo, UBND tỉnh xây dựng, ban hành các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư. Tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực xúc tiến, hỗ trợ đầu tư;

c) Giúp Ban chỉ đạo xây dựng cơ sở dữ liệu, cung cấp thông tin, cơ chế, chính sách, pháp luật xúc tiến, thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp gắn với Hệ thống đối thoại: Doanh nghiệp và chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc;

d) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

2. Tiếp nhận và xử lý thủ tục hành chính về đầu tư:

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan giúp Ban chỉ đạo, UBND tỉnh ban hành và tổ chức thực hiện Quy chế phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa liên thông”.

b) Là đầu mối tiếp nhận hồ sơ dự án, chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính và trả kết quả cho các nhà đầu tư, như sau:

– Thủ tục hành chính đối với các dự án đầu tư FDI, DDI:

+ Khảo sát địa điểm đầu tư và cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng.

+ Giới thiệu địa điểm đầu tư xây dựng.

+ Cấp Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Đăng ký đầu tư (kể cả Đăng ký kinh doanh, Khắc dấu, Đăng ký mã số thuế).

+ Thẩm định: Báo cáo Đánh giá tác động môi trường; Đăng ký Cam kết bảo vệ môi trường; Phòng cháy chữa cháy.

+ Các thủ tục về đất đai: Thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất; Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

+ Cấp giấy phép xây dựng.

– Thủ tục hành chính đối với các dự án đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước:

+ Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình.

+ Thẩm định bổ sung gia hạn thời gian thi công công trình.

+ Thẩm định bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình.

+ Thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước;

– Thủ tục hành chính đối với các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).

– Các thủ tục hành chính khác có liên quan được UBND tỉnh giao.

c) Chủ trì, phối hợp hướng dẫn, hỗ trợ và thực hiện dịch vụ giải quyết các thủ tục hành chính khác có liên quan, giúp nhà đầu tư trong suốt quá trình dự án đầu tư hoạt động.

3. Thực hiện các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ cho nhà đầu tư, các doanh nghiệp:

a) Giúp Ban chỉ đạo, UBND tỉnh ban hành và tổ chức thực hiện Quy chế phối hợp về đối thoại và tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của nhà đầu tư, doanh nghiệp với các cơ quan hành chính tỉnh Vĩnh Phúc.

b) Thiết lập hệ thống thông tin đối thoại giữa nhà Đầu tư, Doanh nghiệp với các cơ quan hành chính tỉnh Vĩnh Phúc; là đầu mối tiếp nhận, tổng hợp ý kiến, phản ánh kiến nghị của các nhà đầu tư, doanh nghiệp, đề xuất Ban chỉ đạo, UBND tỉnh giao các cơ quan liên quan giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và giải quyết các vấn đề liên quan đến thủ tục đầu tư cho nhà đầu tư trước và sau khi dự án đi vào hoạt động.

c) Thực hiện các hoạt động dịch vụ tư vấn định hướng; lập hồ sơ một số dự án trong danh mục dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư được cấp có thẩm quyền giao.

d) Phối hợp tổ chức phổ biến các cơ chế, chính sách, pháp luật liên quan đến hoạt động đầu tư; bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực và các kỹ năng mềm cho doanh nghiệp có hoạt động đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

4. Nhiệm vụ, quyền hạn khác:

a) Giúp Ban chỉ đạo và Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ: Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ xúc tiến và hỗ trợ đầu tư.

b) Tham dự các phiên họp định kỳ và đột xuất của UBND tỉnh; các cuộc họp, làm việc bàn về xúc tiến và hỗ trợ đầu tư của Lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ban ngành thuộc tỉnh.

c) Ban chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan xây dựng Quy chế làm việc của Ban báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.

d) Quản lý tổ chức biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, tài chính, tài sản của Ban theo quy định của pháp luật.

đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND tỉnh giao.

Liên hệ với tổ chức hỗ trợ KN

Họ và tên: *

Ghi rõ họ tên bằng tiếng Việt có dấu.

E-mail: *

Phone: *

Số điện thoại liên lạc

Nội dung liên hệ: *