Skip to main content

Công cụ hỗ trợ cho cộng đồng khởi nghiệp Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hiệp hội các Doanh nghiệp ứng dụng Công nghệ cao trong Nông nghiệp

Loại hình tổ chức:
Tỉnh thành:
Cập nhật: 20/04/2018
In bài viết

I. Thông tin chung

Tên cơ quan/tổ chức Hiệp hội các Doanh nghiệp ứng dụng Công nghệ cao trong Nông nghiệp
Cập nhât thông tin 20/04/2018
Loại hình tổ chức
Tỉnh thành
Địa chỉ trụ sở chính Tầng 8, tòa nhà Bắc Á, số 9 Đào Duy Anh, phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội
Email ateoffice.cnc@gmail.com
Phone +84 4 62761509
Fax
Website http://nongnghiepcongnghecao.vn
Mã số tổ chức 1287/QĐ-BNV (Số Giấy chứng nhận đăng ký)
Ngày cấp 03/12/2012
Cơ quan cấp Bộ Nội vụ

II. Lĩnh vực hoạt động

Hiệp hội các Doanh nghiệp ứng dụng Công nghệ cao trong Nông nghiệp được thành lập theo Quyết định số: 1287/QĐ-BNV ngày 3/12/2012 của Bộ Nội vụ, nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.  

Hiệp hội các Doanh nghiệp ứng dụng Công nghệ cao trong Nông nghiệp là tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức, hoạt động theo Điều lệ Hiệp hội được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật và chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các bộ, ngành khác có liên quan về lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội.

Dưới sự bảo trợ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Nội vụ, Hiệp hội các Doanh nghiệp ứng dụng Công nghệ cao trong Nông nghiệp đã ra đời, đáp ứng nguyện vọng và nhu cầu của các doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao.

Hiệp hội hướng tới mục đích trở thành một tổ chức lớn có phạm vi hoạt động rộng khắp có khả năng đoàn kết, tập hợp đông đảo các doanh nhân, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp nhằm xây dựng một mạng lưới liên kết vững chắc nhằm hỗ trợ và giúp đỡ các doanh nhân và doanh nghiệp Việt Nam làm ăn kinh doanh có hiệu quả, đồng thời thu hút các doanh nhân, doanh nghiệp tăng cường đầu tư kinh doanh vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế của đất nước.

Liên hệ với tổ chức hỗ trợ KN

Họ và tên: *

Ghi rõ họ tên bằng tiếng Việt có dấu.

E-mail: *

Phone: *

Số điện thoại liên lạc

Nội dung liên hệ: *