Skip to main content

Công cụ hỗ trợ cho cộng đồng khởi nghiệp Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (VINASME)

Loại hình tổ chức:
Tỉnh thành:
Cập nhật: 23/07/2018
In bài viết

I. Thông tin chung

Tên cơ quan/tổ chức Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (VINASME)
Cập nhât thông tin 23/07/2018
Loại hình tổ chức
Tỉnh thành
Địa chỉ trụ sở chính Tầng 10, nhà D, Khách sạn Thể thao, Làng sinh viên Hacinco, Thanh Xuân, TP. Hà Nội
Email
Phone (04) 355 64499
Fax (04) 355 64488
Website http://vinasme.vn
Mã số tổ chức 1927/QĐ-BNV (Số Giấy chứng nhận đăng ký)
Ngày cấp 29/09/2016
Cơ quan cấp Bộ Nội vụ

II. Lĩnh vực hoạt động

Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam là tổ chức xã hội -  nghề nghiệp của các doanh nghiệp nhỏ và vừa VIệt Nam thuộc mọi thành phần kinh tế, được thành lập nhằm mục đích hợp tác, liên kết, hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau để phát triển nghề nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh vì sự phát triển bền vững và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên; giữ vai trò là cầu nối giữa các doanh nghiệp nhỏ và vừa với Nhà nước để đóng góp ý kiến với các cơ quan trong việc hoàn thiện chính sách, pháp luật có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội; phát triển quan hệ hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

Hiệp hội tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của pháp luật trong các lĩnh vực:

a) Trao đổi thông tin chính sách, pháp luật, khoa học - công nghệ, sản xuất - kinh doanh trong và ngoài nước liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội;

b) Tư vấn, phản biện với các cơ quan quản lý nhà nước về quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội theo quy định của pháp luật;

c) Thúc đẩy hoạt động truyền thông, quảng bá, đào tạo nguồn nhân lực, vay vốn đầu tư, ứng dụng khoa học, công nghệ, xúc tiến thương mại, hợp tác, liên kết, thi đua, khen thưởng và hoạt động phúc lợi xã hội trong phạm vi lĩnh vực Hiệp hội hoạt động theo quy định của pháp luật;

d) Tăng cường hợp tác với các cơ quan, tổ chức và các Hiệp hội Doanh nghiệp trong nước và quốc tế vì sự phát triển của hội viên và cộng đồng doanh nghiệp;

đ) Tổ chức các hoạt động thực hiện chức năng đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của học viên theo quy định của pháp luật;

e) Thực hiện các hoạt động khác theo quy định pháp luật.

Liên hệ với tổ chức hỗ trợ KN

Họ và tên: *

Ghi rõ họ tên bằng tiếng Việt có dấu.

E-mail: *

Phone: *

Số điện thoại liên lạc

Nội dung liên hệ: *