Skip to main content

Công cụ hỗ trợ cho cộng đồng khởi nghiệp Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hiệp hội Doanh Nghiệp Thành phố Hà Nội (Hanoi Business Association - HBA)

Loại hình tổ chức:
Tỉnh thành:
Cập nhật: 23/07/2018
In bài viết

I. Thông tin chung

Tên cơ quan/tổ chức Hiệp hội Doanh Nghiệp Thành phố Hà Nội (Hanoi Business Association - HBA)
Cập nhât thông tin 23/07/2018
Loại hình tổ chức
Tỉnh thành
Địa chỉ trụ sở chính 445 Đội Cấn - Ba Đình - Hà Nội
Email hba@hba.vn
Phone (04)3.7674454 - 2.2122725
Fax (04)3.7674453
Website http://www.hba.vn
Mã số tổ chức 3837/QĐ-UBND (Số Giấy chứng nhận đăng ký)
Ngày cấp 30/08/2006
Cơ quan cấp UBND Thành phố Hà Nội

II. Lĩnh vực hoạt động

Tôn chỉ, mục đích

Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hà Nội (sau ñây gọi tắt là Hiệp hội) là tổ chức xã hội - nghề nghiệp và tự nguyện của các doanh nghiệp và doanh nhân thuộc mọi thành phần kinh tế, trung ương và địa phương có hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc trụ sở đóng trên địa bàn Hà Nội.

Hiệp hội là tổ chức tập hợp và đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp và người sử dụng lao động hoạt động trên địa bàn thành phố Hà Nội nhằm mục đích đoàn kết hội viên, hợp tác, liên kết, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ và giúp đỡ nhau trong hoạt động nâng cao hiệu quả sản xuất
kinh doanh, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của thủ đô Hà Nội và đất nước.

Hiệp hội là đầu mối thúc đẩy và phát triển quan hệ giữa cộng đồng doanh nghiệp thủ đô với các cơ quan Nhà nước; thúc đẩy các quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và khoa học công nghệ với các tổ chức quốc tế trên cơ sở bình ñẳng và cùng có lợi. Là đại diện của cộng đồng Doanh nghiệp thủ đô Hà Nội với các tổ chức doanh nghiệp quốc tế.

Hiệp hội là tổ chức tập hợp sức mạnh của cộng đồng doanh nghiệp thủ đô; là cầu nối cho sự hợp tác kinh tế giữa các doanh nghiệp Hội viên thuộc mọi thành phần kinh tế nhằm mục đích nâng cao khả năng kinh doanh và năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nền kinh tế hội nhập và phát triển, với 2 tôn chỉ: Hiệp hội là tổ chức của cộng đồng Doanh nghiệp trong đó Hội viên vừa là chủ nhân, vừa là khách hàng của Hiệp hội và mỗi Hội viên đều là khách hàng, là đối tác và là nhà đầu tư chiến lược của nhau.

Lĩnh vực và phạm vi hoạt động

1. Hiệp hội hoạt động trên lĩnh vực bảo vệ và thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế của tất cả các ngành nghề kinh doanh.

2. Hiệp hội hoạt động trong phạm vi thành phố Hà Nội; có chi nhánh, văn phòng đại diện ở trong và ngoài nước nếu được cơ quan có thẩm quyền nơi đó cho phép thành lập.

Liên hệ với tổ chức hỗ trợ KN

Họ và tên: *

Ghi rõ họ tên bằng tiếng Việt có dấu.

E-mail: *

Phone: *

Số điện thoại liên lạc

Nội dung liên hệ: *