Skip to main content

Công cụ hỗ trợ cho cộng đồng khởi nghiệp Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội doanh nghiệp trẻ Hà Nội (Hanoi BA)

Loại hình tổ chức:
Tỉnh thành:
Cập nhật: 03/07/2018
In bài viết

I. Thông tin chung

Tên cơ quan/tổ chức Hội doanh nghiệp trẻ Hà Nội (Hanoi BA)
Cập nhât thông tin 03/07/2018
Loại hình tổ chức
Tỉnh thành
Địa chỉ trụ sở chính Tầng 7 Trung tâm Phát triển khoa học, công nghệ và tài năng trẻ - Số 7 Xã Đàn, Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội.
Email vp@hanoiba.org.vn
Phone 04. 39723 723
Fax 04. 39723 724
Website http://hanoiba.org.vn
Mã số tổ chức 7242/QĐ-UB (Số Giấy chứng nhận đăng ký)
Ngày cấp 03/10/2001
Cơ quan cấp UBND Thành phố Hà Nội

II. Lĩnh vực hoạt động

Hội doanh nghiệp trẻ Hà Nội (Hanoi BA) là tổ chức xã hội nghề nghiệp, thành viên trong ngôi nhà chung doanh nghiệp trẻ Việt Nam, hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện, tự trang trải mọi chi phí hoạt động.

Lịch sử hình thành

Năm 1990, sau khi Luật Công ty ban hành, hàng loạt doanh nghiệp dân doanh ra đời đã góp phần không nhỏ vào tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam. Thực tế này đã làm nảy sinh nhu cầu có một tổ chức để chia sẻ, hợp tác, giúp đỡ các doanh nghiệp cùng phát triển. 
Nắm bắt tình hình thực tế, tháng 4 năm 1994, Ủy ban thanh niên Việt Nam, Hội LHTN Việt Nam đã khuyến khích, động viên và bảo trợ cho nhóm các nhà doanh nghiệp trẻ tập hợp nhau trong những CLB tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. 
Tháng 5/1995, Hội LHTN Việt Nam Thành phố Hà Nội ra quyết định lập Ban trù bị thành lập Hội Doanh nghiệp Trẻ Hà Nội. Theo quyết định của Hội LHTN Việt Nam, tháng 8/1998, Hội nghị ra mắt Hội Doanh nghiệp Trẻ Hà Nội đã đánh dấu bước phát triển đầu tiên của Hội. 
Đại hội lần thứ nhất Hội Doanh nghiệp Trẻ Hà Nội, tháng 9/1999, đã đánh dấu sự ra đời tổ chức Hội của các doanh nhân trẻ Thủ đô. Bằng quyết định số 7242/QĐ-UB ngày 03/12/2001, UBND Thành phố Hà Nội đã công nhận Hội Doanh nghiệp Trẻ Hà Nội có đầy đủ tư cách pháp nhân, tự chủ về tài chính, hoạt động theo pháp luật Việt Nam. 
Chức năng của Hội

1. Đại diện cho lực lượng doanh nhân trẻ Hà Nội là hội viên của Hội trong các quan hệ trong nước và quốc tế, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên theo quy định của Điều lệ Hội và của pháp luật.

2. Hỗ trợ hội viên trong phát triển nghề nghiệp, hợp tác đầu tư, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, nâng cao kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm, năng lực, trình độ quản lý, điều hành doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

3. Bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị cho hội viên; đoàn kết, tập hợp và phát triển lực lượng doanh nhân trẻ; phát huy vai trò và nguồn lực của giới doanh nhân trẻ Hà Nội theo chính sách, pháp luật của Nhà nước.

4. Tổ chức diễn đàn cung cấp, trao đổi thông tin, ý kiến giữa hội viên là doanh nhân trẻ với các cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức xã hội và doanh nghiệp khác theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội

1. Đoàn kết, tập hợp hội viên là các doanh nhân trẻ trên địa bàn Thành phố Hà Nội, hỗ trợ hội viên mở rộng quan hệ hợp tác kinh doanh với nhau và với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khác theo quy định của pháp luật.

2. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ hội viên nâng cao trình độ quản lý, điều hành doanh nghiệp, phát triển hoạt động kinh doanh, phát triển doanh nghiệp.

3. Phản ánh nhu cầu, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị của hội viên là doanh nhân trẻ với Thành ủy, Ủy ban nhân dân, Thành đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Thành phố Hà Nội và các tổ chức hữu quan về những chủ trương, chính sách và các vấn đề liên quan đến giới doanh nhân trẻ theo quy định của pháp luật.

4. Bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên; góp phần chăm lo phát triển lực lượng doanh nhân trẻ theo quy định của pháp luật.

5. Tổ chức hướng dẫn hội viên tham gia các hoạt động xã hội theo quy định của pháp luật.

6. Tổ chức các hoạt động giao lưu, hợp tác với các tổ chức doanh nghiệp, tổ chức kinh tế nước ngoài theo các quy định của pháp luật nhằm hỗ trợ hội viên phát triển hoạt động kinh doanh, hợp tác kinh tế quốc tế.

7. Được thành lập các pháp nhân trực thuộc Hội theo quy định của pháp luật.

8. Quan hệ, hợp tác với các tổ chức doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, xã hội ở trong và ngoài nước theo nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, tuân thủ pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập, phù hợp với thông lệ và tập quán quốc tế.

9. Thực hiện hòa giải tranh chấp, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý kỷ luật trong nội bộ Hội theo quy định của pháp luật, báo cáo kết quả với UBND Thành phố, Hội LHTN thành phố và các cơ quan chức năng có liên quan.

 

Liên hệ với tổ chức hỗ trợ KN

Họ và tên: *

Ghi rõ họ tên bằng tiếng Việt có dấu.

E-mail: *

Phone: *

Số điện thoại liên lạc

Nội dung liên hệ: *