Skip to main content

Công cụ hỗ trợ cho cộng đồng khởi nghiệp Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội Khoa học công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam

Loại hình tổ chức:
Tỉnh thành:
Cập nhật: 01/11/2018
In bài viết

I. Thông tin chung

Tên cơ quan/tổ chức Hội Khoa học công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam
Cập nhât thông tin 01/11/2018
Loại hình tổ chức
Tỉnh thành
Địa chỉ trụ sở chính Tầng 2, Tòa nhà Bộ Công Thương, 655 Phạm Văn Đồng, Từ Liêm, TP. Hà Nội
Email 024-37286112
Phone 024-37286113
Fax
Website http://vecea.vn/
Mã số tổ chức 1347/QD-BNV (Số Giấy chứng nhận đăng ký)
Ngày cấp 25/11/2010
Cơ quan cấp Bộ Nội vụ

II. Lĩnh vực hoạt động

Hội Khoa học và công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam (tên viết tắt VECEA) được thành lập năm 2011 theo quyết định số 1347/QD-BNV của Bộ Nội Vụ ngày 26/11/2010. Hội là đại diện cho các thành viên là tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực quản lý, nghiên cứu - đào tạo - sản xuất kinh doanh liên quan đến sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (SDNL TK & HQ).

*Chức năng:
- Tập hợp, đoàn kết, động viên tinh thần sáng tạo của hội viên, mọi tổ chức và cá nhân hội viên hoạt động trong lĩnh vực SDNL TK & HQ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.
- Củng cố, phát triển tổ chức, đẩy mạnh hoạt động của các Chi hội, hội viên tập thể và hội thành viên trong lĩnh vực SDNL TK & HQ.

*Nhiệm vụ:
- Tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ, vận động cộng đồng SDNL TK & HQ.
- Nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, huấn luyện, đào tạo, chuyển giao các tiến bộ khoa học công nghệ về SDNL TK & HQ vào sản xuất và đời sống.
- Tư vấn, phản biện xã hội về các vấn đề thuộc phạm vi hoạt động của Hội theo yêu cầu của Hội hoặc các tổ chức, cá nhân khác.

Liên hệ với tổ chức hỗ trợ KN

Họ và tên: *

Ghi rõ họ tên bằng tiếng Việt có dấu.

E-mail: *

Phone: *

Số điện thoại liên lạc

Nội dung liên hệ: *