Skip to main content

Công cụ hỗ trợ cho cộng đồng khởi nghiệp Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

K-ICT Born2Global Centre (Born2Global)

Loại hình tổ chức:
Tỉnh thành:
Cập nhật: 16/08/2018
In bài viết

I. Thông tin chung

Tên cơ quan/tổ chức K-ICT Born2Global Centre (Born2Global)
Cập nhât thông tin 16/08/2018
Loại hình tổ chức
Tỉnh thành
Địa chỉ trụ sở chính
Email info@born2global.com
Phone +82.31.5171.5600
Fax +82.31.5171.5689
Website https://www.born2global.com
Mã số tổ chức (Số Giấy chứng nhận đăng ký)
Ngày cấp 01/09/2013
Cơ quan cấp

II. Lĩnh vực hoạt động

K-ICT Born2Global Centre là một trung tâm dịch vụ giúp mở rộng toàn cầu. Kể từ khi thành lập năm 2013, Born2Global đã thiết lập các tiêu chuẩn cho hệ sinh thái khởi nghiệp thành công như là một cơ quan của Chính phủ Hàn Quốc, thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ thông tin. Born2Global đã mở rộng và chuyển đổi các công ty mới thành lập để giúp đỡ, trang bị và tạo cơ hội giúp họ kết nối với thị trường quốc tế.

Liên hệ với tổ chức hỗ trợ KN

Họ và tên: *

Ghi rõ họ tên bằng tiếng Việt có dấu.

E-mail: *

Phone: *

Số điện thoại liên lạc

Nội dung liên hệ: *