Skip to main content

Công cụ hỗ trợ cho cộng đồng khởi nghiệp Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA)

Loại hình tổ chức:
Tỉnh thành:
Cập nhật: 07/12/2018
In bài viết

I. Thông tin chung

Tên cơ quan/tổ chức Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA)
Cập nhât thông tin 07/12/2018
Loại hình tổ chức
Tỉnh thành
Địa chỉ trụ sở chính 53 Nguyễn Du - Hà Nội
Email banbientapvusta@gmail.com
Phone
Fax
Website http://www.vusta.vn
Mã số tổ chức 121 BT (Số Giấy chứng nhận đăng ký)
Ngày cấp 29/07/1983
Cơ quan cấp Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ)

II. Lĩnh vực hoạt động

Liên hệ với tổ chức hỗ trợ KN

Họ và tên: *

Ghi rõ họ tên bằng tiếng Việt có dấu.

E-mail: *

Phone: *

Số điện thoại liên lạc

Nội dung liên hệ: *