Skip to main content

Công cụ hỗ trợ cho cộng đồng khởi nghiệp Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Startup Commons

Loại hình tổ chức:
Tỉnh thành:
Cập nhật: 11/04/2018
In bài viết

I. Thông tin chung

Tên cơ quan/tổ chức Startup Commons
Cập nhât thông tin 11/04/2018
Loại hình tổ chức
Tỉnh thành
Địa chỉ trụ sở chính
Email
Phone
Fax
Website http://www.startupcommons.org
Mã số tổ chức (Số Giấy chứng nhận đăng ký)
Ngày cấp 04/04/2018
Cơ quan cấp

II. Lĩnh vực hoạt động

Startup Commons was born around simple but powerful concept of digital commons familiarized by Open Source Software and Creative Commons that have enormously accelerated global innovation, business and  development of the internet in all areas of life. 
We apply the same core concept to help reduce duplicated work and to combine collaborative efforts towards business creation and ecosystem development, by sharing things learned and created by us or others. 

Liên hệ với tổ chức hỗ trợ KN

Họ và tên: *

Ghi rõ họ tên bằng tiếng Việt có dấu.

E-mail: *

Phone: *

Số điện thoại liên lạc

Nội dung liên hệ: *