Skip to main content

Công cụ hỗ trợ cho cộng đồng khởi nghiệp Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Khuyến nông - Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS)

Loại hình tổ chức:
Tỉnh thành:
Cập nhật: 16/08/2018
In bài viết

I. Thông tin chung

Tên cơ quan/tổ chức Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Khuyến nông - Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS)
Cập nhât thông tin 16/08/2018
Loại hình tổ chức
Tỉnh thành
Địa chỉ trụ sở chính Xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì, Hà Nội
Email
Phone (04) 3861 5382
Fax
Website http://cetdae.org.vn/
Mã số tổ chức (Số Giấy chứng nhận đăng ký)
Ngày cấp 07/09/2016
Cơ quan cấp Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS)

II. Lĩnh vực hoạt động

Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Khuyến nông (CGCN & KN) là là đơn vị sự nghiệp khoa học công lập trực thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS). Có chức năng nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ kĩ thuật vào sản xuất, tư vấn, đầu tư, dịch vụ thí nghiệm, thử nghiệm, sản xuất kinh doanh giống cây trồng, vật tư nông nghiệp và thực hiện các hoạt động khuyến nông.

Nhiệm vụ:

1. Nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao tiến bộ kĩ thuật và công nghệ mới trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông nghiệp, tư vấn đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông nghiệp.

2. Sản xuất và kinh doanh giống, vật tư nông nghiệp và các sản phẩm CLT, CTP.

3. XNK giống cây trồng, vật tư, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp.

4. Dịch vụ thí nghiệm, khảo nghiệm các sản phẩm mới phục vụ sản xuất nông nghiệp. Liên danh, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông nghiệp.

5. Thực hiện nhiệm vụ khuyến nông.

6. Quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, kinh phí, tài sản được giao đúng quy định của pháp luật.

Liên hệ với tổ chức hỗ trợ KN

Họ và tên: *

Ghi rõ họ tên bằng tiếng Việt có dấu.

E-mail: *

Phone: *

Số điện thoại liên lạc

Nội dung liên hệ: *