Skip to main content

Công cụ hỗ trợ cho cộng đồng khởi nghiệp Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Trung tâm Đào tạo và Hỗ trợ phát triển thị trường công nghệ (TSC)

Loại hình tổ chức:
Tỉnh thành:
Cập nhật: 18/08/2017
In bài viết

I. Thông tin chung

Tên cơ quan/tổ chức Trung tâm Đào tạo và Hỗ trợ phát triển thị trường công nghệ (TSC)
Cập nhât thông tin 18/08/2017
Loại hình tổ chức
Tỉnh thành
Địa chỉ trụ sở chính 39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Email tsc.natec@gmail.com
Phone 04.39436865
Fax 04.39436865
Website http://tsc.gov.vn/
Mã số tổ chức (Số Giấy chứng nhận đăng ký)
Ngày cấp 06/11/2013
Cơ quan cấp Bộ KH&CN

II. Lĩnh vực hoạt động

Trung tâm Đào tạo và Hỗ trợ phát triển thị trường công nghệ là tổ chức khoa học và công nghệ công lập trực thuộc Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ - Bộ Khoa học và Công nghệ. Trung tâm được thành lập theo Quyết định số 3412/QĐ-BKHCN ngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Trung tâm hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm qui định tại khoản 4 Điều 4 Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/09/2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập và Nghị định 96/2010/NĐ-CP ngày 20/9/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2005/NĐ-CP.

Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản nội, ngoại tệ tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng để hoạt động và giao dịch theo quy định của pháp luật. Trung tâm có trụ sở chính tại thành phố Hà Nội.

Chức năng nhiệm vụ của Trung tâm do Cục trưởng Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ quy định tại Điều lệ của Trung tâm:

1. Nghiên cứu, xây dựng trình Cục trưởng phương hướng, kế hoạch hoạt động của Trung tâm trong từng thời kỳ và tổ chức thực hiện sau khi được ban hành và phê duyệt;

2. Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực đào tạo và hỗ trợ phát triển thị trường công nghệ;

3. Xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo cho doanh nghiệp và các tổ chức viện, trường trong lĩnh vực phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ;

4. Hỗ trợ, tư vấn thành lập, kết nối các hoạt động của các sàn giao dịch công nghệ, tư vấn xuất nhập khẩu công nghệ, tổ chức xúc tiến chuyển giao công nghệ trong nước và nước ngoài;

5. Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực được giao;

6. Thực hiện các dịch vụ đào tạo tư vấn theo nhu cầu của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong phạm vi luật cho phép;

7. Quản lý cán bộ, tài sản, tài liệu của Trung tâm theo phân cấp của Cục và quy định của pháp luât;

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ giao.

Liên hệ với tổ chức hỗ trợ KN

Họ và tên: *

Ghi rõ họ tên bằng tiếng Việt có dấu.

E-mail: *

Phone: *

Số điện thoại liên lạc

Nội dung liên hệ: *