Skip to main content

Công cụ hỗ trợ cho cộng đồng khởi nghiệp Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh (SIHUB)

Loại hình tổ chức:
Tỉnh thành:
Cập nhật: 05/05/2018
In bài viết

I. Thông tin chung

Tên cơ quan/tổ chức Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh (SIHUB)
Cập nhât thông tin 05/05/2018
Loại hình tổ chức
Tỉnh thành
Địa chỉ trụ sở chính 273 Điện Biên Phủ, P7, Q3, Tp.HCM
Email saigoninnovationhub@gmail.com
Phone
Fax
Website http://www.sihub.vn
Mã số tổ chức (Số Giấy chứng nhận đăng ký)
Ngày cấp 04/08/2016
Cơ quan cấp

II. Lĩnh vực hoạt động

Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Innovation Hub - SIHUB) là bộ phận hỗ trợ Sở KH&CN Tp.HCM triển khai các hoạt động khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo; Là nơi tiếp nhận các nguồn lực của Tp.HCM, của Sở Khoa học và Công nghệ, của các tổ chức Quốc tế, của các Doanh nghiệp và các nguồn lực khác; Tổ chức, kết nối cộng đồng khởi nghiệp tiếp cận được các nguồn lực này hướng đến xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành Thành phố khởi nghiệp.

Sứ mệnh: 

Kết nối cộng đồng trong hệ sinh thái khởi nghiệp

Liên hệ với tổ chức hỗ trợ KN

Họ và tên: *

Ghi rõ họ tên bằng tiếng Việt có dấu.

E-mail: *

Phone: *

Số điện thoại liên lạc

Nội dung liên hệ: *