Skip to main content

Công cụ hỗ trợ cho cộng đồng khởi nghiệp Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp Đà Nẵng (DNCSE)

Loại hình tổ chức:
Tỉnh thành:
Cập nhật: 08/07/2017
In bài viết

I. Thông tin chung

Tên cơ quan/tổ chức Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp Đà Nẵng (DNCSE)
Cập nhât thông tin 08/07/2017
Loại hình tổ chức
Tỉnh thành
Địa chỉ trụ sở chính Tầng 6 Trung tâm hành chính Thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu
Email tthtdn@danang.gov.vn
Phone 0511.3835111
Fax 0511.3849768
Website http://tthtdn.danang.gov.vn
Mã số tổ chức 5617/QĐ-UBND (Số Giấy chứng nhận đăng ký)
Ngày cấp 28/07/2010
Cơ quan cấp UBND Thành phố Đà Nẵng

II. Lĩnh vực hoạt động

Trung Tâm Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Thành Phố Đà Nẵng được thành lập theo Quyết định số 5617/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2010 của UBND Thành phố Đà Nẵng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo Nghị Định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính Phủ.
Ngày 31 tháng 7 năm 2015, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng  có Quyết định số 5537/QĐ-UBND điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ đối với Trung Tâm Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Đà Nẵng.
Theo Quyết định trên, Trung Tâm có các  nhiệm vụ sau:
- Tham mưu cho Giám đốc Sở kế hoạch và đầu tư về định hướng phát triển doanh nghiệp; xây dựng các chương trình, chính sách, giải pháp trợ giúp phát triển doanh nghiệp dài hạn, hằng năm của thành phố trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt và triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt.
- Làm đầu mối triển khai các dự án, chương trình của địa phương, các bộ ngành Trung ương, các tổ chức trong và ngoài nước về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố.
- Tổ chức thực hiện các chương trình hỗ trợ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về các lĩnh vực quản lý, phát triển nguồn nhân lực và công nghệ, cơ chế, chính sách pháp luật có liên quan đến hoạt động của các doanh nghiệp; phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ quản lý doanh nghiệp và các đối tượng khác có nhu cầu về các lĩnh vực liên quan đến doanh nghiệp.
- Nghiên cứu các đề tài, đề án xây dựng và sửa đổi cơ chế, chính sách phục vụ sự phát triển, đổi mới, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố.
- Giúp giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận, tổng hợp các yêu cầu, kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến các hoạt động đầu tư, đăng ký kinh doanh , chính sách khuyến khích đầu tư … để giải quyết theo thẩm quyền hoặc chuyển các cơ quan chức năng giải quyết theo quy định.
- Xây dựng và triển khai thực hiện các "Vườn ươm doanh nghiệp".
- Phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường xây dựng các mối liên kết về ngành hàng giữa các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp FDI với các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong định hướng phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ, công nghệ cao của thành phố; giới thiệu, cung cấp thông tin về công  nghệ, thiết bị cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hỗ trợ đánh giá lựa chọn công nghệ.
- Hướng dẫn giải đáp cho doanh nghiệp về chính sách khuyến khích đầu tư của nhà nước.
- Tham mưu tổ chức các hoạt động đối thoại giữa chính quyền địa phương và doanh nghiệp về những vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
- Xây dựng cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, thu thập, cung cấp thông tin liên quan đến các doanh nghiệp cho các đối tượng có nhu cầu.
- Tư vấn và thực hiện lập hồ sơ theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân về thành lập, tổ chức lại, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, sáp nhập, chia, tách, tạm ngưng hoạt động, hoạt động lại, giải thể doanh nghiệp, phương án cổ phần hóa doanh nghiệp.
- Hỗ trợ, tư vấn cho các nhà đầu tư, các tổ chức trong và ngoài nước tìm hiểu về môi trường đầu tư, các cơ hội đầu tư, kinh doanh, đối tác đầu tư của thành phố; giúp các nhà đầu tư thực hiện các thủ tục đầu tư như: xin chủ trương đầu tư, lập hồ sơ dự án, quản lý dự án và các dịch vụ xúc tiến đầu tư khác.
- Tư  vấn về giám sát và đánh giá đầu tư.
- Tư vấn về đấu thầu, lập hồ sơ mời thầu. ….
- Thực hiện các dịch vụ khác liên quan đến hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.
- Quản lý sử dụng biên chế, lao động, tài sản, tài chính theo đúng quy định hiện hành của nhà nước.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND thành phố và Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư giao.

 

Liên hệ với tổ chức hỗ trợ KN

Họ và tên: *

Ghi rõ họ tên bằng tiếng Việt có dấu.

E-mail: *

Phone: *

Số điện thoại liên lạc

Nội dung liên hệ: *