Skip to main content

Công cụ hỗ trợ cho cộng đồng khởi nghiệp Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phía Bắc (TAC Hanoi)

Loại hình tổ chức:
Tỉnh thành:
Cập nhật: 08/05/2017
In bài viết

I. Thông tin chung

Tên cơ quan/tổ chức Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phía Bắc (TAC Hanoi)
Cập nhât thông tin 08/05/2017
Loại hình tổ chức
Tỉnh thành
Địa chỉ trụ sở chính Tầng 10 - Lô D25 - Tòa nhà Bộ KH&ĐT - Đường Tôn Thất Thuyết - Quận Cầu Giấy - TP Hà Nội
Email tachn@bussiness.gov.vn
Phone (84-4) 321 23 565
Fax (84-4) 321 23 564
Website http://www.hotrodoanhnghiep.gov.vn
Mã số tổ chức 1551/QĐ-BKH (Số Giấy chứng nhận đăng ký)
Ngày cấp 21/10/2009
Cơ quan cấp Bộ Kế hoạch và Đầu tư

II. Lĩnh vực hoạt động

Trung tâm Hỗ trợ DNNVV phía Bắc là đơn vị sự nghiệp công lập được ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ kinh phí hoạt động, có chức năng tổ chức, triển khai thực hiện chính sách và chương trình trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa tại khu vực phía Bắc.

1. Chức năng:

Tổ chức, triển khai thực hiện chính sách và chương trình trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa tại khu vực phía Bắc (gồm 29 Tỉnh, Thành phố đến Tỉnh Quảng Bình).

2. Nhiệm vụ:

- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản trị kinh doanh cho các DNNVV.

- Tư vấn, đầu mối thu thập, cung cấp, phổ biến các thông tin cho DNNVV về công nghệ, kỹ thuật, quản lý sản xuất và các dịch vụ phát triển kinh doanh khác.

- Xúc tiến, triển khai hoạt động kết nối doanh nghiệp.

- Triển khai thí điểm một số hình thức hỗ trợ trực tiếp cho các DNNVV theo phân công.

- Tham gia thực hiện các chương trình trợ giúp của Nhà nước cho DNNVV.

- Đề xuất xây dựng các chính sách, biện pháp hỗ trợ DNNVV.

- Tổ chức xuất bản, in ấn, phát hành các ấn phẩm phục vụ cho hoạt động trợ giúp doanh nghiệp, đào tạo, phổ biến thông tin cũng như quảng bá hình ảnh của Trung tâm và các doanh nghiệp.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp giao.

 

Liên hệ với tổ chức hỗ trợ KN

Họ và tên: *

Ghi rõ họ tên bằng tiếng Việt có dấu.

E-mail: *

Phone: *

Số điện thoại liên lạc

Nội dung liên hệ: *