Skip to main content

Công cụ hỗ trợ cho cộng đồng khởi nghiệp Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phía Nam

Loại hình tổ chức:
Tỉnh thành:
Cập nhật: 09/02/2017
In bài viết

I. Thông tin chung

Tên cơ quan/tổ chức Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phía Nam
Cập nhât thông tin 09/02/2017
Loại hình tổ chức
Tỉnh thành
Địa chỉ trụ sở chính 33 Ngô Thời Nhiêm, phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chi Minh
Email support@smestac.gov.vn - sieuthitm@gmail.com
Phone (84-8) 393 09973
Fax (84-8) 393 04642
Website http://www.smestac.gov.vn
Mã số tổ chức (Số Giấy chứng nhận đăng ký)
Ngày cấp 09/02/2017
Cơ quan cấp

II. Lĩnh vực hoạt động

Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phía Nam là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục Phát triển doanh nghiệp, có chức năng tổ chức, triển khai thực hiện chính sách và chương trình trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa tại khu vực phía Nam.

I. Các văn bản pháp lý liên quan đến chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Trung tâm:

- Điều 16 Nghị định số 90/2001/NĐ-CP ngày 23/11/2001 của Chính phủ về trợ giúp phát triển DNNVV quy định: “Bộ Kế hoạch và Đầu tư thành lập Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (thuộc Cục phát triển doanh nghiệp) phía Bắc, miền Trung, phía Nam”.

- Ngày 30/6/2009 Nghị định số 56/2009/NĐ-CP của Chính phủ về trợ giúp phát triển DNNVV có hiệu lực từ ngày 20/8/2009 thay thế Nghị định số 90/2001/NĐ-CP ngày 23/11/2001.

- Ngày 21/10/2009 Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có quyết định số 1536/QĐ-BKH về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) phía Nam.

- Trung tâm Hỗ trợ DNNVV phía Nam là đơn vị sự nghiệp công lập được ngân sách nhà ước bảo đảm toàn bộ kinh phí hoạt động, có chức năng tổ chức, triển khai thực hiện chính sách và chương trình trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa tại khu vực phía Nam.
II. Giới thiệu Trung tâm Hỗ trợ DNNVV phía Nam   

- Tên đầy đủ: Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phía Nam

- Tên tiếng Anh: The Assistance Center for Small and Medium Sized Enterprises in the South (viết tắt là TAC HCM)

- Điện thoại:    (84-8) 393 04634      

- Fax:              (84-8) 393 04642

- Email: support@smestac.gov.vn

- Website: www.smestac.gov.vn

- Địa chỉ11 Trần Quốc Thảo, phường 6, quận 3, TP Hồ Chí Minh

1. Giới thiệu:

Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) phía Nam là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục Phát triển doanh nghiệp – Bộ Kế hoạch và Đầu tư, có chức năng tổ chức, triển khai thực hiện chính sách và chương trình trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa tại khu vực phía Nam.

Sứ mệnh: “Trở thành cầu nối hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng cao năng lực cạnh tranh, hội nhập với nền kinh tế quốc tế”

Tầm nhìn: Đến năm 2020, trở thành đầu mối liên kết hiệu quả giữa doanh nghiệp nhỏ và vừa với doanh nghiệp lớn, giữa doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp nước ngoài, giữa doanh nghiệp với các chương trình hỗ trợ của chính phủ về kỹ thuật, đào tạo nhân lực và xúc tiến thương mại từ đó giúp DNNVV nâng cao năng lực cạnh tranh, hội nhập thành công vào nền kinh tế thế giới.

Khẩu hiệu: “Luôn đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực phía Nam”

2. Chức năng

Tổ chức, triển khai thực hiện chính sách và chương trình trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa tại khu vực phía Nam (gồm 22 Tỉnh, Thành phố từ tỉnh Ninh Thuận đến tỉnh Cà Mau).

3. Nhiệm vụ

- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản trị kinh doanh cho các DNNVV.

- Tư vấn, đầu mối thu thập, cung cấp, phổ biến các thông tin cho DNNVV về công nghệ, kỹ thuật, quản lý sản xuất và các dịch vụ phát triển kinh doanh khác.

- Xúc tiến, triển khai hoạt động kết nối doanh nghiệp.

- Triển khai thí điểm một số hình thức hỗ trợ trực tiếp cho các DNNVV theo phân công.

- Tham gia thực hiện các chương trình trợ giúp của Nhà nước cho DNNVV theo chức năng nhiệm vụ được giao.

- Đề xuất với Lãnh đạo Cục phát triển doanh nghiệp về xây dựng các chính sách, biện pháp hỗ trợ DNNVV.

- Tổ chức xuất bản, in ấn, phát hành các ấn phẩm phục vụ cho hoạt động trợ giúp doanh nghiệp, đào tạo, phổ biến thông tin cũng như quảng bá hình ảnh của Trung tâm và các doanh nghiệp.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng Cục phát triển doanh nghiệp giao.

Liên hệ với tổ chức hỗ trợ KN

Họ và tên: *

Ghi rõ họ tên bằng tiếng Việt có dấu.

E-mail: *

Phone: *

Số điện thoại liên lạc

Nội dung liên hệ: *