Skip to main content

Công cụ hỗ trợ cho cộng đồng khởi nghiệp Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ - Tạp chí Vietnam Business Forum (VCCI)

Loại hình tổ chức:
Tỉnh thành:
Cập nhật: 16/08/2018
In bài viết

I. Thông tin chung

Tên cơ quan/tổ chức Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ - Tạp chí Vietnam Business Forum (VCCI)
Cập nhât thông tin 16/08/2018
Loại hình tổ chức
Tỉnh thành
Địa chỉ trụ sở chính 9 Đào Duy Anh, Quận Đống Đa, Hà Nội
Email vcci@smelink.netnam.com
Phone 4-35742163, 35742022 (Máy lẻ: 343, 344)
Fax NA
Website http://vccinews.vn
Mã số tổ chức (Số Giấy chứng nhận đăng ký)
Ngày cấp 02/10/2016
Cơ quan cấp Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

II. Lĩnh vực hoạt động

Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ là một đơn vị chức năng của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) - tổ chức quốc gia tập hợp và đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, người sử dụng lao động và các hiệp hội doanh nghiệp ở Việt Nam nhằm mục đích phát triển, bảo vệ và hỗ trợ các doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, thúc đẩy các quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và khoa học - công nghệ giữa Việt Nam với các nước trên cơ sở bình đẳng và cùng có lợi. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam là tổ chức độc lập, phi chính phủ, phi lợi nhuận, có tư cách pháp nhân và tự chủ về tài chính.

Liên hệ với tổ chức hỗ trợ KN

Họ và tên: *

Ghi rõ họ tên bằng tiếng Việt có dấu.

E-mail: *

Phone: *

Số điện thoại liên lạc

Nội dung liên hệ: *