Skip to main content

Công cụ hỗ trợ cho cộng đồng khởi nghiệp Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Trung tâm Khoa học Thẩm định Tín nhiệm Doanh nghiệp

Loại hình tổ chức:
Tỉnh thành:
Cập nhật: 05/07/2018
In bài viết

I. Thông tin chung

Tên cơ quan/tổ chức Trung tâm Khoa học Thẩm định Tín nhiệm Doanh nghiệp
Cập nhât thông tin 05/07/2018
Loại hình tổ chức
Tỉnh thành
Địa chỉ trụ sở chính Số 112, ngõ 553 đường Giải Phóng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội
Email thamdinh@crc.vn
Phone 043.664.8053
Fax 043.664.8053
Website http://www.crc.vn
Mã số tổ chức 590/QĐ-LHH (Số Giấy chứng nhận đăng ký)
Ngày cấp 03/05/2007
Cơ quan cấp Trung ương Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

II. Lĩnh vực hoạt động

Trung tâm Khoa học Thẩm định Tín nhiệm Doanh nghiệp (Enterprise Credit Rating Appraise Science Center, viết tắt là CRC) được thành lập theo Quyết định số 590/QĐ-LHH ngày 03/5/2007 của Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Trung tâm Khoa học Thẩm định Tín nhiệm Doanh nghiệp hoạt động theo Luật Khoa học và Công nghệ (năm 2000 và năm 2013), được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số: A-666 ngày 14 tháng 05 năm 2007. Trung tâm Khoa học Thẩm định Tín nhiệm Doanh nghiệp được Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu ướt số 611/ ĐKMD và mẫu dấu nổi số 620/ ĐKMD kể từ ngày 17 tháng 05 năm 2007.

Trung tâm là một tổ chức khoa học và công nghệ, có chức năng tập hợp lực lượng cán bộ khoa học để nghiên cứu và đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ trong lĩnh vực kinh tế, tài chính, và thực hiện các dịch vụ khoa học tín nhiệm doanh nghiệp. Liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia hoạt động của CRC góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của Tổ quốc.

Hoạt động chính của Trung tâm Khoa học Thẩm định Tín nhiệm Doanh nghiệp là thẩm định tín nhiệm doanh nghiệp, một hoạt động mới tại Việt Nam. Hoạt động này không phải là hoạt động trao tặng giải thưởng; hoạt động công bố thông tin tín dụng; hoạt động xếp hạng tín nhiệm. Hoạt động thẩm định tín nhiệm doanh nghiệp của Trung tâm Khoa học Thẩm định Tín nhiệm Doanh nghiệp được thực hiện trên cơ sở đánh giá tổng thể trên tất cả các khía cạnh hoạt động của doanh nghiệp dựa trên sự phân tích khoa học nhằm bảo đảm rằng không còn ẩn chứa các rủi ro tiềm tàng của doanh nghiệp được cấp các loại tài liệu chứng nhận tín nhiệm, chứng thư thẩm định tín nhiệm.

1. Tài chính và các vấn đề có liên quan;

2. Quản trị rủi ro kinh doanh;

3. Tranh chấp, khiếu kiện trong nước và quốc tế của doanh nghiệp;

4. Năng lực lãnh đạo, quản lý;

5. Lao động và chế độ đãi ngộ đối với người lao động;

6. Phát triển thương hiệu và uy tín sản phẩm dịch vụ;

7. Phát triển bền vững doanh nghiệp;

8. Thị trường và hệ thống quan hệ khách hàng;

9. Trách nhiệm hỗ trợ xã hội;

10. Bảo vệ môi trường sinh thái;

11. Đào tạo và nâng cao chuyên môn lao động;

12. Chiến lược phát triển doanh nghiệp;

13. Quản trị hệ thống thông tin doanh nghiệp;

14. Hệ thống quản lý chất lượng;

15. Hợp tác quốc tế và uy tín quốc tế.

Liên hệ với tổ chức hỗ trợ KN

Họ và tên: *

Ghi rõ họ tên bằng tiếng Việt có dấu.

E-mail: *

Phone: *

Số điện thoại liên lạc

Nội dung liên hệ: *