Skip to main content

Công cụ hỗ trợ cho cộng đồng khởi nghiệp Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Khoa học Công nghệ - Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh

Loại hình tổ chức:
Tỉnh thành:
Cập nhật: 16/08/2018
In bài viết

I. Thông tin chung

Tên cơ quan/tổ chức Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Khoa học Công nghệ - Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh
Cập nhât thông tin 16/08/2018
Loại hình tổ chức
Tỉnh thành
Địa chỉ trụ sở chính KP6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.
Email duongnguyenkhang@gmail.com
Phone (84-8)38966056, (84-8)38967347
Fax
Website http://rttc@hcmuaf.edu.vn
Mã số tổ chức (Số Giấy chứng nhận đăng ký)
Ngày cấp 07/09/2016
Cơ quan cấp

II. Lĩnh vực hoạt động

Được thành lập theo quyết định số 332/QĐ-TCCB ngày 14/3/1990 của Bộ Đại học Trung học Chuyên nghiệp và Dạy nghề, trên cơ sở sát nhập Trại thực tập thí nghiệm và Ban sản xuất đời sống của Trường Đại học Nông nghiệp IV. Được đăng ký họat động công nghệ theo Nghị định 35/HĐBT ngày 28/01/1992, về quản lý khoa học công nghệ và môi trường được Bộ Khoa Học Công nghệ và Môi trường cấp giấy chứng nhận số 485 ngày 19/07/1996.

Để mở rộng lĩnh vực hoạt động và đáp ứng nhu cầu của thực tế sản xuất, năm 2002 Trung tâm được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho đổi tên thành Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Khoa học Công nghệ theo Quyết định số 3906/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 27 tháng 8 năm 2002.

Hoạt động của Trung tâm chủ yếu ở các lĩnh vực: Nông, Lâm, Ngư nghiệp, Tài nguyên Môi trường, Chế biến Nông Lâm Hải sản.

Chức năng nhiệm vụ chính

1. Nghiên cứu, ứng dụng Khoa học Công nghệ và chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

2. Đào tạo kỹ thuật viên, khuyến nông viên, đào tạo rèn nghề cho Sinh viên các ngành của Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh và các trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp khác.

3. Sản xuất trên cơ sở các kết quả nghiên cứu. 

4. Tổ chức, tập huấn, xây dựng điểm trình diễn chuyển giao kỹ thuật cho nông dân thông qua hoạt động Khuyến nông.

5. Liên kết với các cơ quan khác thực hiện các hợp đồng khoa học kỹ thuật thuộc lãnh vực nghiên cứu áp dụng của Trung tâm, sản xuất các chế phẩm, giống, phân bón, máy móc thiết bị phục vụ nông nghiệp.

6. Dịch vụ KH&KT: Thông tin, tư vấn, chuyển giao công nghệ, tổ chức Hội thảo khoa học và đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn.

Liên hệ với tổ chức hỗ trợ KN

Họ và tên: *

Ghi rõ họ tên bằng tiếng Việt có dấu.

E-mail: *

Phone: *

Số điện thoại liên lạc

Nội dung liên hệ: *