Skip to main content

Công cụ hỗ trợ cho cộng đồng khởi nghiệp Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ KHCN Bình Thuận (CISTI)

Loại hình tổ chức:
Tỉnh thành:
Cập nhật: 23/05/2018
In bài viết

I. Thông tin chung

Tên cơ quan/tổ chức Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ KHCN Bình Thuận (CISTI)
Cập nhât thông tin 23/05/2018
Loại hình tổ chức
Tỉnh thành
Địa chỉ trụ sở chính C1 Võ Văn Kiệt - TP. Phan Thiết - Bình Thuận
Email
Phone 062 3751004
Fax 062 3751004
Website http://thongtinkhcn.binhthuan.gov.vn
Mã số tổ chức (Số Giấy chứng nhận đăng ký)
Ngày cấp 30/04/2016
Cơ quan cấp

II. Lĩnh vực hoạt động

Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ KHCN Bình Thuận (CISTI)

Liên hệ với tổ chức hỗ trợ KN

Họ và tên: *

Ghi rõ họ tên bằng tiếng Việt có dấu.

E-mail: *

Phone: *

Số điện thoại liên lạc

Nội dung liên hệ: *